O projekcie

Tytuł: „Aktywna Tolerancja Otwarta Młodzież”

Czas trwania: 01.09.2016 – 28.02.2018

Cel projektu: dialog między osobami młodymi a decydentami zajmującymi się tematyką tolerancji.

Uczestnicy: młodzież w wieku od 15 do 30 roku życia i osoby decyzyjne z obszaru problematyki uchodźczej, migracyjnej.

Planowane działania:

  1. Badanie internetowe dotyczące wiedzy o uchodźcach, emigracji i imigrantach, korzyści dla gospodarki jakie niesie napływ imigrantów i uchodźców, obaw i ich źródeł związanych z napływem imigrantów.
  2. Internetowa ankieta wśród zakwalifikowanych uczestników dotycząca oczekiwań i ich wyobrażenia o przeprowadzanych działaniach.
  3. Pilotażowy panel dyskusyjny w obecności moderatora oraz 2 ekspertów – politologa i osoby pracującej przy organizacji samorządowej pomagającej uchodźcom.
  4. 3 debaty panelowe z zakresu: polityki migracyjnej w PL, tolerancji, sytuacji uchodźców ze wschodu i południa – powodów ich ucieczki, rozróżnienia uchodźcy i imigranta ekonomicznego, poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla kryzysu imigracyjnego oraz obalenia stereotypów i uprzedzeń wobec grup imigrantów.
  5. Spotkanie z przedstawicielami mniejszości narodowych –gminy żydowskiej, mniejszości muzułmańskiej regionu łódzkiego oraz uchodźców ze wschodu (Kazachstan/Ukraina/Czeczenia), którzy w czasie ostatnich 3 lat osiedlili się w regionie łódzkim.
  6. 2 performance młodzieży ucharakteryzowanych na przedstawicieli mniejszości narodowych.
  7. Gra miejska ze stacjami dotyczącymi wielokulturowości Łodzi i regionu, znanych obcokrajowców, tradycji 4 kultur.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii.

Zapraszamy do udziału!