Konkurs na grę miejską

Witajcie,

zapraszamy do udziału w konkursie na grę miejską związana z wielokulturowością Łodzi.

Na Wasze pomysły czekamy do 30 czerwca br., do wygrania gadżety projektowe.

Poniżej najważniejsze zasady konkursu:

  1. Scenariusz musi zawierać minimum 5 stacji, które będą związane z wielokulturowością Łodzi, innymi narodowościami, wyznaniami, które żyją w naszym mieście, znanymi obcokrajowcami związanymi z Łodzią
  2. Każda ze stacji musi zawierać dokładny opis zadania oraz mapę gdzie znajduje się zadanie.
  3. Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne ze zgodą na rozpowszechnianie jej w mediach, sieci oraz na innych nośniach.
  4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac konkursowych przez Organizatora w ramach prowadzonej działalności oraz przeniesieniem na niego praw autorskich.
  5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdy wcześniej niepublikowanymi.
  6. W konkursie mogą wziąć udział osoby od 13 do 30 roku życia.
  7. Na scenariusze gry miejskiej wraz z mapą czekamy do 30 czerwca 2017, wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca.
  8. Nagrodą w konkursie jest zestaw gadżetów projektowych. Nagrody zostaną przydzielone dla jednej osoby za najlepszy scenariusz.